کاربرد روانشناسی در زندگی روزمره

سایت آموزشی روانشناسی خانواده ، کودک ، مشاوره جنسی ، مشاوره ازدواج

کاربردهای روانشناسی در ابعاد مختلف زندگی.


ما هر روز بی آن که حتی خودمان متوجه باشیم از اصول روانشناسی برای برخورد با مسائل مختلف و مشکلات زندگی خود بهره می بریم، علمی که همه انسان ها – کوچک و بزرگ، پیر و جوان، زن و مرد – به روش های مختلف از آن استفاده می کنند و تنها به دانشجویان، مربیان یا متخصصان بهداشت و روان اختصاص ندارد و بی شک هر چقدر دانش ما در این زمینه افزایش یابد کیفیت زندگی ما نیز بهبود پیدا خواهد کرد.

۰ ۰